Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie sprawie ustanowienia 2 maja 2019 roku, 21 czewrca 2019 roku dniami wolnym od pracy.

 

KD– 021-1-1/19

                                                          

ZARZĄDZENIE nr 3/19

Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni
i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie

z dnia 13 marca 2019 roku

w sprawie ustanowienia 2 maja 2019 roku, 21 czerwca 2019 roku

dniami wolnymi od pracy z obowiązkiem odpracowania

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 lit. a i b oraz art. 31a § 1 pkt 1 i 3 ustawy – Prawo  o ustroju sądów powszechnych (tj. DzU z 2019r., poz. 52 ze zm.) w zw. z § 40 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (DzU z 2015r., poz. 2316 ze zm.) zarządzamy,
co następuje:

 

  1. Ustalamy dzień 2 maja 2019 roku, 21 czerwca 2019 roku dniami wolnymi od pacy dla pracowników Sądu Rejonowego w Bochni, z jednoczesnym obowiązkiem odpracowania w dniach 18 maja 2019 roku, 8 czerwca 2019 roku.

 

  1. W dniach 18 maja 2019 roku, 8 czerwca 2019 roku ustalamy czas urzędowania Sądu Rejonowego w Bochni w godzinach od 8:00 do 16:00, natomiast godziny przyjęć interesantów odbywają się jak w dni tygodnia od wtorku do piątku.

 

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prezes Sądu Rejonowego
w Bochni

SSR Anna Migdał

Dyrektor Sądu Okręgowego

w Tarnowie

mgr Agata Murczek

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni i Dyrektora Sądu Okręgowego w Tarnowie sprawie ustanowienia 2 maja 2019 roku, 21 czewrca 2019 roku dniami wolnym od pracy.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
2019-03-14
Opis zmiany:
b/d