Zarządzenie nr 6/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni z dnia 20 marca 2020r

Zarządzenie nr 6/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni z dnia 20 marca 2020r.
w sprawie odwołania rozpraw i posiedzeń jawnych.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 6/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni z dnia 20 marca 2020r