Zarządzenie nr 3/20

Prezesa Sądu Rejonowego w Bochni
z dnia 12 marca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia dodatkowych środków zapewniających bezpieczeństwo w budynku sądowym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Treść zarządzenia - pobierz skan

Aneks do zarządzenia - pobierz skan

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 3/20