Zarządzenie I Ns 467/19

Sygn. akt: I Ns 467/19

 

Zarządzenie

                                                                       Dnia 22 stycznia 2020 r.

 

 

Przewodniczący w Sądzie  Rejonowym w Bochni I Wydziale Cywilnym

sędzia Marta Aksamit

po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2020 r. w Bochni na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Marii Michalak

przy uczestnictwie Zdzisława Dzięgiel, Agaty Dzięgiel i Bartłomieja Dzięgiel

o stwierdzenie nabycia spadku po Agnieszce Dzięgiel

 

 

zarządza:

1)       ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników: Zdzisława Dzięgiel syna Jana i Marii, ostatnio zamieszkałego w Gliwicach,  Agaty Dzięgiel córki Zdzisława i Ewy ostatnio zamieszkałej w Gliwicach i Bartłomieja Dzięgiel syna Zdzisława i Ewy  zamieszkałego w Wielkiej Brytanii kuratora w osobie adw. Adama Hansa, prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Bochni przy ul. Kraszewskiego 16 celem reprezentowania i strzeżenia ich  praw w postępowaniu z wniosku  Marii Michalak przy uczestnictwie Zdzisława Dzięgiel, Agaty Dzięgiel i Bartłomieja Dzięgiel o stwierdzenie nabycia spadku po Agnieszce Dzięgiel, 

2)       o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynkach: sądowym, Urzędu Miasta  Bochni, Urzędu Miasta Gliwice jak również na stronie internetowej tut. Sądu.

 

                                                                                  Sędzia Marta Aksamit

Rejestr zmian dla: Zarządzenie I Ns 467/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-02-03
Publikacja w dniu:
2020-02-03
Opis zmiany:
b/d