Zarządzenie I Ns 260/19

Sygn. akt: I Ns 260/19

Z A R Z Ą D Z E N I E

Dnia 26 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący w osobie Sędzi Katarzyny Sendorek

w Sądzie Rejonowym w Bochni, I Wydział Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2020 r. w Bochni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Henryka Kopańczyk

przy udziale Narcyzy Aleksandrowicz, Antoniego Bukowskiego, Tadeusza Bukowskiego, Wojciecha Bukowskiego, Krzysztofa Czerwiec, Wiesława Czerwic, Joanny Duda, Marii Kokoszka, Marii Kowalińskiej, Izabeli Kremel, Joanny Kremel, Wacława Kubala, Marii Moskal, Grażyny Szczurek, Alicji Węgrzyniak, Aleksandra Wyrwy, Andrzeja Wyrwy, Jana Wyrwy, Karola Wyrwy, Krzysztofa Wyrwy, Macieja Wyrwy, Ryszarda Wyrwy i Urszuli Wyrwa-Gudyka

o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Mech

w przedmiocie wniosku o ustanowienie kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Antoniego Bukowskiego, Grażyny Szczurek i Wacława Kubala   

 

z a r z ą d z a:

 

1)      ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Antoniego Bukowskiego, Grażyny Szczurek i Wacława Kubala  kuratora procesowego w osobie adwokata Mai Prus-Bugayskiej, prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Bochni przy ul. Różanej 6A, celem reprezentowania i strzeżenia ich praw w niniejszym postępowaniu;

2)      o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynkach: sądowym i Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Miasta Żywiec i Urzędu Miasta Bochnia  oraz na stronie internetowej tut. Sądu.

 

                                                                                         Sędzia Katarzyna Sendorek

Rejestr zmian dla: Zarządzenie I Ns 260/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-02
Publikacja w dniu:
2020-03-02
Opis zmiany:
b/d