V Wydział Ksiąg Wieczystych

Właściwość rzeczowa:

Prowadzenie ksiąg wieczystych, hipotecznych oraz zbiorów dokumentów, rozpoznawanie wszystkich spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym, a w szczególności:

  • zakładanie księgi wieczystej,

 

  • dokonywanie wpisów w księdze wieczystej  w zakresie: sprostowania oznaczenia nieruchomości w dziale I księgi wieczystej, prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych (użytkowania, służebności, hipoteki), praw roszczeń osobistych i roszczeń,
  • wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, zaświadczeń z wykazów  hipotecznych oraz ze zbiorów dokumentów,
  • prowadzenie archiwum ksiąg wieczystych, hipotecznych i zbiorów dokumentów,  a   także wykonywanie czynności związanych z ich udostępnianiem

 

Właściwość miejscowa:

Obejmuje nieruchomości położone na terenie:

Miasta i gminy: Bochnia,

Miasta i gminy: Nowy Wiśnicz

Gmin: Lipnica Murowana, Żegocina, Rzezawa, Trzciana, Łapanów, Drwinia

Rejestr zmian dla: V Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-20
Publikacja w dniu:
2019-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-04-09
Publikacja w dniu:
2018-04-09
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-03-07
Publikacja w dniu:
2018-03-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
b/d