Sygn. akt I Ns 101/19

Bochnia, dn. 02 kwietnia 2019 roku

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

W Sądzie Rejonowym w Bochni, I Wydział  Cywilny, w sprawie o sygn. akt: I Ns 101/19, zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego wchodzącego w skład spadku po Józefie Sroka synu Antoniego i Marii, zmarłym 26 października 2018 r. w Bochni, posiadającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Bochni, przy ul. Witosa 13, PESEL: 44051512190. Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Ns 101/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-05-23
Publikacja w dniu:
2019-05-23
Opis zmiany:
b/d