Sygn. akt I Co 730/18

Sygn. akt: I Co 730/18

Zarządzenie

Dnia 15 marca 2019  roku

Sąd Rejonowy w Bochni, I Wydział  Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Marta Aksamit

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2019 roku w Bochni

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Krzysztofa Pijanowskiego

przy uczestnictwie Doroty Kumańskiej

o nakazanie sprzedaży ruchomości i zniszczenie ruchomości

w przedmiocie wniosku wnioskodawcy o ustanowienia kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Doroty Kumańskiej

 

zarządza:

1)       ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Doroty Kumańskiej  kuratora w osobie adw. Adama Hansa, prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Bochni przy ul. Kraszewskiego 16 celem reprezentowania i strzeżenia jej  praw w postępowaniu z wniosku Krzysztofa Pijanowskiego przy uczestnictwie Doroty Kumańskiej o nakazanie sprzedaży ruchomości i zniszczenie ruchomości,

2)       o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynkach: sądowym, Urzędu Miasta  Bochni, Urzędu Gminy Trzciana jak również na stronie internetowej tut. Sądu.

 

 SSR Marta Aksamit

 

 

Rejestr zmian dla: Sygn. akt I Co 730/18

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-04-09
Publikacja w dniu:
2019-04-09
Opis zmiany:
b/d