Rejestry sądowe

Oddział Centralnej Informacji KRS przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Tel. 14 68 87 539

Fax. 14 68 87 537

ul. Jarosława Dąbrowskiego 27
33-100 TARNÓW

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie

Tel. 14 68 87 483

Fax. 14 68 87 466

ul. Jarosława Dąbrowskiego 27
33-100 TARNÓW

Rejestr zmian dla: Rejestry sądowe