Ogłoszenie I N 63/20

Sygn. akt I Ns 63/20

Bochnia, dnia 3 lutego 2020 roku                                         

 

Ogłoszenie

 

„W Sądzie Rejonowym w Bochni, I Wydział  Cywilny, w sprawie o sygn. akt: I Ns 63/20, zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego wchodzącego w skład spadku po Ewie Henryce Chojna-Gorączko PESEL 52102303646 zmarłej w dniu 9 października  2015 r. w Krakowie, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu zwykłego pobytu  32-712 Dąbrówka nr 157, gmina Rzezawa.

Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”,

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I N 63/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-03
Publikacja w dniu:
2020-03-03
Opis zmiany:
b/d