Ogłoszenie I N 181/19

Bochnia 03 stycznia 2020 roku

Sygn. akt I N 181/19                                                                  

 

O G Ł O S Z E N I E

 


W Sądzie Rejonowym w Bochni, I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt: I N 181/19 został złożony przez Mariusza Wąsika wykaz majątku spadkowego wchodzącego w skład spadku po Michale Józefie Wąsiku, nr PESEL 36071908952 zmarłym 08 kwietnia 2019 roku  w Dąbrowicy, ostatnio zamieszkałym w Dąbrowicy 19.  

Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni.

 Osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 

 

Sędzia Marta Aksamit

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie I N 181/19