Kontakt z administratorem

W sprawach związanych wyłącznie z działaniem witryny internetowej Sądu Rejonowy w Bochni można skontaktować się z administratorem -  informatyk@bochnia.sr.gov.pl.
Korespondencja nie związana z działaniem witryny internetowej nie będzie rozpatrywana.