Kontakt

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA INTEREASNTÓW
DOTYCZĄCE  KONTAKTU TELEFONICZNEGO Z SĄDEM REJONOWYM W BOCHNI

Informacji telefonicznych udziela Telefoniczne Biuro Obsługi Interesantów z siedzibą w Krakowie z wyłączeniem spraw toczących się w Wydziałach :

  • Wydział Ksiąg Wieczystych
  • Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
  • Wydział/Sekcji Wykonywania Orzeczeń Karnych
  • Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • Krajowy Rejestr Karny

*Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta nie pośredniczy w zamawianiu akt do czytelni.

 

12 286 – 32 – 83

dla telefonów stacjonarnych oraz komórkowych

 

0 801 800 122

dla telefonów stacjonarnych

Telefon kontaktowy w celu uzyskania informacji z Wydziału Ksiąg Wieczystych


14 615 21 26

Telefon kontaktowy w celu uzyskania informacji z Wydziału/Sekcji Wykonywania Orzeczeń Karnych

14 615 21 20

Telefon kontaktowy/adres e-mail w celu zamówienia akt do czytelni

14 615 21 00

boi@bochnia.sr.gov.pl

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych

14 615 21 31

14 615 21 39

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych

14 615 21 31

14 615 21 39

Konto dochodów budżetowych : (wpisy sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych )

24 1010 0055 1243 0050 9900 0000 

 Informacje o aktualnym stanie spraw wraz z możliwością zamówienia akt do czytelni można uzyskać logując się do Portalu Informacyjnego sądów apelacji krakowskiej pod adresem:


https://portal.krakow.sa.gov.pl/

 

Do Portalu Informacyjnego można zalogować się poprzez profil zaufany.

Pracownicy Telefonicznego Biura Obsługi Interesantów udzielają informacji zgodnie z § 123.1. Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych.

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych.