Konta bankowe

Dokonując wpłaty na poniższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:
- Imię i nazwisko wpłacającego,
- nazwa Sądu i Wydziału do którego jest kierowana wpłata,
- określenie strony przeciwko której wnoszony jest pozew,
- sygnatura akt, jeżeli jest nadana sprawie


Konto dochodów budżetowych
- opłaty sądowe, koszty postępowania, grzywny

24 1010 0055 1243 0050 9900 0000

Konto sum depozytowych
- poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, depozyty, wadia

 

  • PLN 98 1130 1017 0021 1002 9490 0004
  • USD 71 1130 1017 0021 1002 9490 0005
  • EUR 55 1130 1017 0021 1002 9490 0002
  • CHF 82 1130 1017 0021 1002 9490 0001
  • GBP 28 1130 1017 0021 1002 9490 0003

 

Od wpłat gotówkowych dokonywanych na konto sum depozytowych w placówkach pośrednika kasowego:
Banku  Pekao SA  - nr 07 1240 6957 0111 0000 0000 1095 – nie są pobierane opłaty.

Konto sum na zlecenie
- zaliczki sądowe

88 1010 1270 0027 0113 9800 0000

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

29 1130 1235 0031 5019 7420 0001


Wpłaty można dokonywać również w kasie Sądu z wyłączeniem wpłat na konta Sum depozytowych.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-01-02
Publikacja w dniu:
2018-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-29
Publikacja w dniu:
2017-12-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-26
Publikacja w dniu:
2017-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-06-05
Publikacja w dniu:
2017-06-05
Opis zmiany:
b/d