Komornicy

PRZEMYSŁAW BIDAS

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 20, 32-700 BOCHNIA
tel.: 14 614 55 03
fax.: 14 614 55 03
mail: bochnia.bidas@komornik.pl
http: www.komornikbochnia.pl


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bochni Przemysław Bidas Kancelaria Komornicza nr I w Bochni stosownie do art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych w związku z podjęciem czynności mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19, informuje o następujących zmianach w zakresie funkcjonowania Kancelarii:


1. wstrzymanie przyjmowania stron/interesantów w Kancelarii,
2. kontakt z Komornikiem i pracownikami Kancelarii możliwy drogą emailową, telefoniczną lub
listowną;
3. wstrzymanie przyjmowania wpłat gotówkowych w Kancelarii - wpłaty możliwe jedynie na rachunek
bankowy Kancelarii;
4. przeglądanie akt przez strony możliwe po uprzednim kontakcie telefonicznym i przy zachowaniu
środków bezpieczeństwa.

 

Zmiany w zakresie funkcjonowania Kancelarii będą obowiązywać do 31 marca 2020r.

BANK: BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA
NR KONTA: 19 2030 0045 1110 0000 0285 5540

MICHAŁ  DRZYMAŁA

UL. Kościuszki 1/4, 32-700 BOCHNIA
tel.: 14 612 37 34
fax.: 14 612 37 34
mail:  bochnia@komornik.pl
http:  www.komornik-bochnia.pl

BANK: PKO BP W BOCHNI
NR KONTA: 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592
Dawid Szewczyk
UL. Kościuszki 1/7, 32-700 BOCHNIA
tel.: 14 300 03 70
mail:  bochnia.szewczyk@komornik.pl
www.bochniakomornik.pl
BANK: BGŻ BNP Paribas S.A
NR KONTA: 24 1600 1462 1836 7578 8000 0001
Wojciech Zawadzki
UL. Storynka 10, 32-700 BOCHNIA
tel.: 14 670 82 55
tel.: 696 794 939

mail:  bochnia.zawadzki@komornik.pl

BANK: PKO BP S.A
NR KONTA: 96 1020 2892 0000 5602 0681 0743

 


Rejestr zmian dla: Komornicy