IV Wydział Pracy

Właściwość rzeczowa:

sprawy z zakresu  prawa pracy:

  • ustalenie  istnienia stosunku pracy,
  • uznanie  bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy,
  • przywrócenie do pracy i przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy oraz łącznie z nimi dochodzone roszczenia,
  • odszkodowanie  w przypadku nieuzasadnionego lub naruszającego przepisy  wypowiedzenia oraz rozwiązania  stosunku pracy,

dotyczące  kar porządkowych i świadectwa pracy oraz roszczenia z tym, związane.

 

Właściwość miejscowa:

Wydział rozpoznaje sprawy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Bochni obejmującego:

Miasto i gminę: Bochnię,

Miasto i gminę: Nowy Wiśnicz

Gminy: Lipnica Murowana, Żegocina, Rzezawa, Trzciana, Łapanów, Drwinia

 

a ponadto z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Brzesku obejmującego:

Miasto i gminę: Brzesko

Gminy: Borzęcin, Czchów, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa, Zakliczyn

Rejestr zmian dla: IV Wydział Pracy

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-20
Publikacja w dniu:
2019-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
b/d