Plan działalności

Sąd Rejonowy w Bochni,

działając na podstawie § 7 ust. 4 pkt 2 w związku z ust. 21 Komunikatu Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2011 roku nr 1/11/DB w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość,
publikuje plany działalności dla Sądu Rejonowego w Bochni.

 

Plan działalności Sądu Rejonowego w Bochni: