II Wydział Karny

Właściwość rzeczowa:

  • rozpoznawanie w I instancji spraw wykroczeniowych, karno-skarbowych i karnych za wyjątkiem spraw przekazanych ustawą do właściwości innego sądu,
  • rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń i zarządzeń wydanych w postępowaniu przygotowawczym przez oskarżyciela publicznego oraz od postanowień o zatrzymaniu prawa jazdy,
  • rozpoznawanie wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania i zastosowanie detencji,
  • rozpoznawanie spraw z zakresu postępowania wykonawczego dotyczących osób osądzonych przez Sąd Rejonowy w Bochni

 

 

Właściwość miejscowa:

obejmuje sprawy o wykroczenia i przestępstwa popełnione na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Bochni, tj. na terenie:

Miasta i gminy: Bochnia,

Miasta i gminy: Nowy Wiśnicz

Gmin: Lipnica Murowana, Żegocina, Rzezawa, Trzciana, Łapanów, Drwinia

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-20
Publikacja w dniu:
2019-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
b/d