I Wydział Cywilny


Właściwość rzeczowa:

  • sprawy o prawa majątkowe o wartości przedmiotu sporu do 75.000 zł oraz sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym (z wyłączeniem spraw zastrzeżonych do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu – art. 17 kpc), podlegające rozpoznaniu w postępowaniu procesowym oraz w postępowaniu nakazowym i upominawczym,
  • sprawy podlegające rozpoznaniu w postępowaniu nieprocesowym (w szczególności: o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, o zniesienie współwłasności, o zasiedzenie, o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, o sprostowanie aktów USC w zakresie właściwości miejscowej wydziału),
  • sprawy egzekucyjne zajmujące się egzekucją cywilną zarówno sądową jak również nadzorem nad egzekucja komorniczą (w szczególności: skargi na czynności komornika, wyjawienie majątku, o wyznaczenie organu egzekucyjnego, o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu i innym tytułom wykonawczym, wezwanie do próby ugodowej, egzekucja z nieruchomości, o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata z urzędu przed wszczęciem postępowania).

 

Właściwość miejscowa:

Miasto i gmina: Bochnia,

Miasto i gmina: Nowy Wiśnicz

Gminy: Lipnica Murowana, Żegocina, Rzezawa, Trzciana, Łapanów, Drwinia

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-09-20
Publikacja w dniu:
2019-09-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Bochni
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-08-22
Publikacja w dniu:
2017-08-22
Opis zmiany:
b/d