E-Znaki

Fin.-3121-10/20

Tarnów, dnia 28 lutego 2020 roku

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Tarnowie informuje, że przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej.

Rejestr zmian dla: E-Znaki